Guide: Få en tryg opstart i dagtilbud

Af Camilla Anderson

Når et barn skal starte i dagtilbud (dvs. dagpleje, vuggestue eller lignende), er det en helt ny verden, som åbner sig. Det hele er nyt og spændende, men kan også være en smule skræmmende. Der er mange nye indtryk at forholde sig til, og forskellen fra hjemmet, hvor der kan være stort fokus på hvert enkelt barn, til dagtilbuddet hvor hver voksen har flere børn, kan føles stor for barnet. Derfor vil det i starten være det vigtigste, at skabe tryghed for barnet.

Vejen til at finde tryghed et nyt sted, kan findes på flere forskellige måder, og hvad der er rigtigt for det ene barn, er det ikke nødvendigvis for det andet. Men der er alligevel noget som vil være godt at fokusere på, frem for andet. Her kan du læse gode bud fra pædagoger i dagtilbud i Dragør på, hvad du kan gøre for at hjælpe dit barn på vej, inden det starter. Hvis du begynder i god tid, vil chancen for en hurtig og tryg opstart være større. Mange børn kan ”køres ind” (dvs. gøres trygge i deres hverdag i dagtilbuddet) på cirka to uger. Det er altid en god ide, at have god tid til indkøringen.  

SØVN
En god søvn er meget vigtig for børns velbefindende. Nogle børn sover rigtig godt lige fra fødslen, og andre har sværere ved at finde ind i en god søvnrytme. Hvis dit barn hører til sidstnævnte, lyder det måske urealistisk, at det skal lære, at sove alene i en barnevogn, uden at vognen bliver vippet eller at du går med den, men prøv alligevel. Det er de færreste vuggestuer/dagplejere, hvor der er hænder nok, til at vugge eller køre med en barnevogn, så du gør dit barn en tjeneste, hvis det kan falde i søvn selv, i en barnevogn som står stille. Hvis det falder i søvn på samme måde hjemme og i dagtilbuddet, vil det føles tryggere for dit barn.

Får dit barn ikke en ordentlig søvn, kan det samtidig blive en større udfordring, at skulle forholde sig til alt det nye i opstarten. Fortvivl dog ikke, hvis det slet ikke kan lade sig gøre. Så løser I det i samarbejde med dagtilbuddet, når dit barn starter. 

For at skabe ekstra tryghed, kan det ofte hjælpe, at have en genstand med hjemmefra, når dit barn skal sove et nyt sted. Det kan fx være yndlingsbamsen, sutten eller noget som dufter af mor/far.

Sådan kan du gøre:
Hvis dit barn er vant til at sove i en barnevogn, mens du går med vognen/vipper den, kan du prøve at ”trappe det ned” på denne måde: Vip vognen lidt, men stop inden barnet sover. Hvis barnet begynder at græde, vipper du meget kort med vognen igen. Dette gør du hver gang barnet græder, men husk at stoppe inden dit barn falder i søvn, så det lærer at forbinde søvn med, at vognen står stille. 

En anden tilgang kan være, at lade vognen stå helt stille. Sæt dig til at starte med, så dit barn kan se dig. Hvis dit barn snakker eller græder, så læg kort en hånd på barnet, til det falder til ro. Tag derefter hånden væk. 

Nogle børn falder bedst i søvn, hvis de får lov til at sidde op og kigge. De falder i søvn siddende og kan derefter blive lagt ned. 

Vil du læse mere om søvn, kan du gøre det her: https://babyinstituttet.dk/kan-ikke-falde-i-sovn

ET TRYGT FARVEL
For en del børn, er det dét at sige farvel, som er det sværeste. Mange børn reagerer med gråd, når de skal sige farvel, men lader sig derefter hurtigt trøste af den voksne. Det kan derfor være en god ide at hjælpe sit barn med at lære, at det ikke er farligt at sige farvel til mor eller far, for de kommer altid igen.  

Sådan kan du gøre: 
Lad dit barn prøve at blive passet af andre mere end en gang. På den måde lærer det, at mor og far siger farvel, men altid kommer igen. Derudover kan du lege ”titte bøh- lege” eller gemmelege, hvor du gemmer dit ansigt bag et tørklæde og kigger frem fra det. I de lege, lærer dit barn også, at du forsvinder, men at du kommer hurtigt igen.

Hvis du bærer dit barn i en vikle eller bæresele, er det vant til trygheden i, at være fysisk helt tæt på et andet menneske. Det kan være rigtig godt, hvis dit barn har brug for lidt ekstra tryghed, og du samtidig skal bruge dine arme til at lave andre ting, men det skaber en samhørighed mellem forælder og barn, som dagtilbud har svært ved at kopiere, fordi der er flere børn. Kontrasten kan på den måde blive meget stor for barnet. Det kan derfor være en god ide, at skrue ned (men ikke nødvendigvis helt stoppe) for tiden i vikle/bæresele i tiden op til indkøringen, og i stedet skabe den samhørighed mens dit barn fx sidder eller ligger foran dig. Det er lettere for personalet at genskabe og vil derfor være mere genkendeligt for dit barn og på den måde lette opstarten.

MAD
Når børnene samles om bordet for at spise i dagtilbuddet, handler det selvfølgelig om at indtage føde, men der er rigtig megen anden læring, som sker samtidig. Finmotorikken styrkes, når man skal styre maden op til munden. Barnet bliver en del af det sociale fællesskab, som er ved bordet. Det vil muligvis se de andre børn og kopiere deres adfærd. Hvis dit barn selv er begyndt at spise, eller i hvert fald har en interesse for det, vil det give en større følelse af kontrol og dermed en højere grad af tryghed. 

Derudover er det en god ide at tilpasse barnets kost, til det som det kan forvente at få i dagtilbuddet. Hvis dit barn er vant til at blive ammet jævnt over hele dagen, kan det være en meget stor kontrast, at få tilbudt brød, grød, frugt og evt. varm mad, som er det der serveres i de fleste dagtilbud.  

Sådan kan du gøre:
Hvis dit barn får mos eller grød, så giv det en ske selv. I starten vil der nok ikke komme så meget mad ind i munden, så der kan det være godt, hvis du også selv har en ske, så du sørger for, at dit barn får mad nok. Du vil nok skulle bruge lidt tid på rengøring efterfølgende, for det kræver mange gange forbi munden, før man lærer at styre skeen/gaflen det rigtige sted hen, men det er en god læring for dit barn. Det kan også være en god ide, at give dit barn fingermad, som er lidt lettere at styre. Det kan fx være en agurkestav, frugtstykker, små rugbrødstern eller lignende.  

Vil du læse mere om mad, kan du gøre det her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/Mad-til-smaa-fra-maelk-til-familiens-mad

SOCIALISERING
I dit barns nye liv i dagtilbuddet, vil det møde mange nye mennesker og med tiden vil det få venner, som det kan lege med. I starten kan det dog godt være en smule overvældende, at bevæge sig fra den trygge base i hjemmet, til et sted med nye mennesker, og nye indtryk. Det kan derfor være en god ide, at lade dit barn vide, at andre børn kan være spændende og sjove. 

Sådan kan du gøre:
Du kan forberede dit barn, ved at lade det møde andre børn jævnligt. Hvis der ikke er børn i jeres familie eller omgangskreds, kan I evt. tage på legeplads, på biblioteket, i svømmehallen og lign.

BEVÆGELSE
Barnet er hjulpet rigtig godt på vej (men det er ikke en nødvendighed og afhænger naturligvis af barnets alder, når det starter), hvis det kan kravle eller evt. gå inden det starter i dagtilbud. Hvis barnet selv kan bevæge sig hen hvor det ønsker, giver det en større selvtillid og følelse af kontrol for barnet og dermed større tryghed. Det er dog meget individuelt hvornår børn begynder at kravle eller gå, og et barn som endnu ikke har lært at bevæge sig selv, kan sagtens få en tryg opstart også. Det kan dog være medvirkende til, at dit barn generelt hurtigere vil føle sig tryg i alt det nye.  

Sådan kan du gøre:
Du kan hjælpe dit barn på vej til at kravle, ved at lade det ligge meget på maven på gulvet og lægge noget spændende legetøj lige uden for rækkevidde. Hvis barnet forsøger at bevæge sig hen mod legetøjet, kan du lægge en hånd mod fodsålerne, så det kan mærke, at det kan bruge både ben og arme til at bevæge sig fremad. 

FORUDSIGELIGE RUTINER
Du har nu læst hvordan søvn,et trygt farvelmad,bevægelseog socialiseringkan hjælpe dit barn til hurtigere at blive tryg i dagtilbuddet. Generelt gør det sig gældende, at jo mere jeres egne rutiner ligner dagtilbuddets, jo lettere vil det være for dit barn, at finde genkendeligheden og trygheden i dagtilbuddets meget forudsigelige rutiner. En god måde at skabe det på, er ved at søvn og mad foregår på nogenlunde samme måde og samme tidspunkter hver dag.

En typisk dag i et dagtilbud:
En dag i et dagtilbud kan se ud som nedenstående. De præcise tidspunkter vil dog variere fra det ene dagtilbud til det andet.  

Morgenmad:Fra dagtilbuddet åbner og en halv-hel time frem. Typisk kl.7-7.30.

Formiddagsmad og samling:Kl. 9.00 og cirka en halv time frem.

Pædagogisk aktivitet:De pædagogiske aktiviteter som er igangsat af personalet, ligger især om formiddagen cirka i tidsrummet 9.30-10.45. 

Frokost:Kl.11.00 og cirka en halv time frem.

Middagslur:kl.12.00 (måske tidligere, hvis et barn er meget træt).

Eftermiddagsmad: Når børnene vågner. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.