Hvilken institution skal jeg vælge?

13162513_10154109695840421_1198267293_n

Af Camilla Anderson

Som mødre er der meget vi skal tage stilling til i forbindelse med vores børn. En af de helt store valg som skal træffes, er valget af det pasningstilbud, som den lille skal tilbringe meget tid i, når mor (og far) skal tilbage på arbejde.

Følgende er en oversigt over nogle af de muligheder du har og hvilke fordele og ulemper de hver især kan byde på.

Integrerede institutioner
En integreret institution indeholder både vuggestue og børnehave. Det betyder, at du ikke behøver skifte institution, når dit barn skal rykke fra vuggestue til børnehave. Det er en fordel, fordi det i mange tilfælde vil lette overgangen, da barnet ikke skal forholde sig til et helt nyt sted.
Til gengæld kan det være en ulempe, at integrerede institutioner ofte er større end de institutioner, som kun indeholder enten vuggestue eller børnehave.
Psykolog Grethe Kragh-Müller stod i 2015 bag et forskningsprojekt som konstaterede, at børnene i små institutioner generelt trives bedre end i store:

”Ledere og politikere har argumenteret for de store institutioner med, at det vil give bedre ledelse, flere timer til børnene og et bredere fagligt miljø. Men vores undersøgelser viser, at det til en vis grad sker på bekostning af børnenes trivsel, læring og udvikling,” kan Grethe Kragh‐Müller konstatere.

Integrerede institutioner er dog et voksende fænomen, og hvis det pædagogiske personale er dygtige til at skabe små ”åndehuller” til børnene, kan en stor integreret institution alligevel være en fin valgmulighed.

Camilla

Idrætsinstitutioner
En del institutioner har en særlig profil, hvor det pædagogiske arbejde har et særligt fokus. Idrætsinstitutioner har på den måde særlig opmærksomhed på at inddrage bevægelse og motion i hverdagen.
Ifølge en undersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen i 2014, bevæger hvert andet barn i Danmark sig for lidt. Gode (og dårlige) vaner indlæres bedst i barndommen, så hvis du vil give dit barn en god og aktiv start på livet og forsøge at ændre lidt på statistikken, er en idrætsinstitution en rigtig god valgmulighed.
En ulempe ved børnehaver med en særlig profil kan være, at det pædagogiske fokus bliver lidt ensidigt.

Skov- og udflytterbørnehaver
En anden type profilbørnehave er skov- og udflytterbørnehaverne. Her er et særligt fokus på, at børnene opholder sig udendørs, og at de lærer en masse om dyr og om naturen.
Udflytterbørnehaverne kører hver dag i bus, ud til et hus de har uden for byen. Huset ligger typisk ved en skov, strand eller anden natur. Skovbørnehaverne kører også ud af byen, men ikke nødvendigvis hen til det samme sted hver dag. Skovbørnehaver har for det meste et mere primitivt hus eller skur, som de ind imellem bruger.

Børnene i disse børnehaver klatrer i træer, bevæger sig på ujævnt terræn, ruller sig i mudder og opholder sig generelt rigtig meget i naturen. Derfor bliver de rigeligt udfordret på det grovmotoriske område. Desuden har flere undersøgelser vist (se bl.a. Nielsen og Vigsø i ”Projekt Udeliv”, 2007) at naturen er god til at styrke fantasien, og at børnene bliver bedre til at koncentrere sig, fordi de ikke bliver afbrudt i deres leg, af en lind strøm af forældre som henter deres børn. Når børnehaven er taget afsted om morgenen, er det sjældent, at børn bliver hentet eller bragt, før bussen vender hjem om eftermiddagen. En ekstra bonus er, at der generelt er færre sygedage blandt både børn og det pædagogiske personale, fordi virus ikke har lige så gode levevilkår ude i den friske luft.

Men der er selvfølgelig også ulemper her. Hvis du gerne vil (og har mulighed for) at hente dit barn tidligt, er det ikke den bedste løsning med en udflytter- eller skovbørnehave, da bussen som oftest først vender tilbage kl.15.30-16. Desuden skal du nok ikke regne med, at det er et barn fuld af sprudlende energi, du får tilbage. En aktiv dag i den friske luft tager på kræfterne, så det er ikke en god ide, hvis du gerne vil have junior med til rytmik, svømning og dans bagefter.

Camilla3

Familiegrupper
I denne type institution samles børn fra 0-6 år på samme stue i dét som kaldes familiegrupper. Den pædagogiske tanke bag er, at børnene kan lære af hinanden på tværs af alder. De yngste børn kan iagttage de større og kopiere sprog, motorik og andre færdigheder, mens de store børn lærer at tage hensyn og drage omsorg for de yngre børn. En faldgrube kan dog være, at de ældste børn ikke bliver stimuleret nok, fordi aktiviteterne skal tilpasses de yngre børn, og at de yngre børn kan føle sig tromlet eller ligefrem overset, fordi de ældre børn er for fremadbrusende. For at familiegrupper skal være vellykkede, er det altså vigtigt at der er et dygtigt pædagogisk personale, som også deler børnene op i alderssvarende aktiviteter ind imellem. Med erfaring som pædagog i denne institutionstype, vil jeg dog ikke anbefale at du vælger familiegrupper til dit barn, hvis du har et meget genert eller sensitivt barn.

Camilla4

Dagplejer
Er du i virkeligheden ikke så vild med tanken om institutioner, har du muligheden for at vælge en dagplejer. Dagplejeren passer typisk op til 4 børn, hvilket gør en stor forskel i forhold til de 11-12 børn der plejer at være på hver stue i vuggestuerne. Fordelene ved at vælge denne løsning, er at det er et mere hjemligt og roligt miljø. Dette kan være en fordel, hvis du fx har et særligt sensitivt barn som har svært ved mange sanseindtryk. Desuden er der ofte mindre sygdom hos en dagplejer, fordi der er færre børn.
Ulemper med denne løsning er dog, at hvis din dagplejer bliver syg eller skal på kursus, må du aflevere dit barn hos en anden, som han/hun ikke nødvendigvis kender. Desuden er dagplejeren kun sjældent uddannet pædagog, så det er knald eller fald, hvor fagligt dygtig hun eller han er.


Hvad skal du lægge mærke til, hvis du tager på institutionsbesøg inden du vælger?
Som mor og pædagog mener jeg, at det vigtigste er hvordan stemningen i huset er. Gå ALTID efter din mavefornemmelse. Hvis du kan mærke at stemningen ikke er rar eller der fx er alt for meget støj, så er der en god sandsynlighed for, at dit barn vil synes det samme. Hvis du har mulighed for det, så tag en lille snak med en af pædagogerne eller medhjælperne og hør, hvordan personalesituationen er. Er der meget udskiftning blandt personalet, kan det skyldes et dårligt arbejdsmiljø, hvilket i sidste ende vil komme til at påvirke dit barns hverdag.

Husk at undersøge, hvornår du skal skrive dit barn op til vuggestuen igennem din kommune – i København og på Frederiksberg er det før dit barn fylder 4 måneder.
Og da ventelisterne kan være lange, kan det være en god idé også at undersøge de private institutioner – at skrive sig op hos dem påvirker nemlig ikke den kommunale venteliste og giver dermed flere muligheder for at få en god plads!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *